SGK İşitme Cihazının Ne Kadarını Ödüyor?


İlgili yönetmelik ve tebliğlere göre farklı yaş grubundaki hastalar için farklı miktarlarda ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca işitme cihazını kullanacak kişinin ya da yakını olduğu hak sahibi SGK’lının ,çalışan ya da emekli olması durumuna göre de kesintiler uygulanmaktadır. Bununla ilgili ödeme tablosunu aşağıda inceleyebilirsiniz.

1 adet işitme cihazı için, kurumca belirlenen tutar 750 (YEDİYÜZ ELLİ) TLDİR.

(13) 18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş tutar

  • 0 -4 yaş için % 80
  • 5-12 yaş için % 60
  • 13 – 18 yaş için % 50

oranında arttırılarak kurumca bedeli karşılanır.

İşitme Cihazları SGK Ödemeleri

Yaş Aralıkları EMEKLİ ÇALIŞAN
18 Yaş Üstü 675 TL 600 TL
13-18 Aralığı 1.012,5 TL 900 TL
5-12 Aralığı 1.080 TL 960 TL
5-12 Aralığı 1.215 TL 900 TL

Bu bedeller üzerinden çalışan SGK’lıdan % 20, emekli SGK’lıdan % 10 katkı payı kesilmiş net tutarlardır.

Sut Tebli̇ği̇ndeki̇ Madde (9)Daki̇ Deği̇şi̇kli̇kler

Sut Tebli̇ği̇ndeki̇ Madde (9) Daki̇ Deği̇şi̇kli̇kler 1 Temmuz 2017 Tari̇hi̇nden İti̇baren Yürürlüktedi̇r.

Twitter


Facebook