İşitme Cihazı Model Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken 4 Nokta


İşitme cihazı model seçimi oldukça önemlidir ve bazen bu seçim oldukça kafa karıştırıcı olmaktadır.

Örneğin:

Bir kişiye uygun olan modeldeki işitme cihazı diğer kişide aynı sonuçları vermeyebilir.Bu yüzden başkasının kullandığı ve çok memnun olduğu bir cihazı almakta ısrarcı olmak hayal kırıklığına sebep olabilir.

Eğer siz de işitme cihazı model seçiminde kararsızsanız ve nasıl seçeceğini tam olarak bilmiyorsanız dikkat etmeniz gereken 4 nokta var.

Bu 4 noktayı iyi bilirseniz, sizin için en sağlıklı model seçimini yapabileceğinizden şüpheniz olmasın.

İşitme Cihazı Model Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken 4 Nokta Şunlardır

 1. İşitme Kaybınızın Derecesi

 2. İşitme Kaybınızın Tipi

 3. Kullağınızın Anatomik Yapısı ve Fiziksel Durumu

 4. Yaş Sosyal Durum, İhtiyaçlar ve Beklentiler

1. İşitme Kaybınızın Derecesi

Öncelikle işitme kaybı derecelerine bakalım

 • 0-25 dB arası (Normal işitme sınırları)
 • 26-40 dB arası (Çok hafif derecede işitme kaybı)
 • 41-55 dB arası (Hafif derecede işitme kaybı)
 • 56-70 dB arası (Orta derecede işitme kaybı)
 • 71-90 dB arası (İleri derecede işitme kaybı)
 • 91 dB ve üzeri (Çok ileri derecede işitme kaybı)

Örneğin işitme kaybı dereceniz çok ileri derece ise kulak içi bir model size uygun olmayacaktır ama teknoloji gün ve gün ilerlemektedir, ilerleyen zamanlarda böyle bir şey de mümkün olabilir.

Diğer yandan hafif derece işitme kaybı için çok güçlü bir işitme cihazı ekonomik anlamda gereksiz yere daha fazla ödeme yapmanıza sebep olabilir.

İşitme cihazı sağlayıcıları, cihazın hangi işitme kaybı derecesine uygun olduğunu özelliklerinde belirtmektedir. İşitme cihazı alırken buna bakamanızı öneriyoruz.

2. İşitme Kaybınızın Tipi

Öncelikle işitme kaybı tiplerine bakalım

 • Sensorinöral işitme kaybı
 • İletken işitme kaybı
 • Karışık işitme kaybı

Burada işitme kaybının tipine göre kişinin duyabildiği konuşmaları ayırt edebilmesi farklılık gösterecektir. Bu durumda ayırt etme yüzdesi azalmış (%70 in altıda) hasta ile azalmamış olan hasta ‘nın (%70 in üstünde) cihazları farklı özelliklerde olacak. Ayırt etme yüzdesi düşük olan kişiye daha özellikli ve çok kanalı bir cihaz uygulanması daha doğru ve faydalı olacaktır.

3. Kullağınızın Anatomik Yapısı ve Fiziksel Durumu

Kulak kanalı doğuştan dar ya da sonradan daralmış anatomik dışkulak yolu yapı bozukluğu olan bir kulağa kanal içi cihaz uygulanması zor olacaktır. Hatta uygulanamayabilir de.

Kanal içi cihazların kanal içine oturtulabilmesi için belirli sınır ölçüler vardır. Bu ölçülerin altında bir kanal yapısı mevcut ise bu kişiye kanal içi cihaz uygulamamak daha doğru olacaktır.

Bunun yerine yeni cihazlardan olan Alıcı kanal içinde (receiver in the canal) RIC tipinde bir cihaz uygulamak hem kullanıcıyı estetik olarak rahatlatacak hemde uygulayıcının yanlış bir uygulama yapma olasılığını ortadan kaldıracaktır.

Kulak kanalı aşırı dar olmasına rağmen kişin ısrarlı bir şekilde kanal içi cihaz istemesi ile yapılacak bir cihaz uygulaması ise, kulakta kanal içi cihazı görünümünden çok kulak içi bir cihazmış gibi görünecektir.

Ayrıca kulak zarı delinmiş yada tamamen yırtılmış kulağa enfeksiyon oluşması riskinden dolayı kanal yada kulak içi cihaz uygulanırken belirli şarlar yerine getirilmelidir. (hijyen ,havalandırma..)

Kulakta sürekli olarak bir akıntı söz konusu ise kulak yada kanal içi işitme cihazının, akıntı sorununun ortadan kaldırılmasına değin uygulama yapılmaması daha doğru olacaktır.Sözü edilen problemleri bulunan kulaklarda kulak arkası işitme cihazı rahatlıkla kullanılabilmektedir.

4. Yaş Sosyal Durum, İhtiyaçlar ve Beklentiler

Çocukların ve 60 yaş üzeri yetişkinlerin belirli kullanım ve tatbik zorlukları yaşayacağı düşünülürse kanal ve kulak içi cihazları kullanmaları sorunlar yaratacaktır. Bu durum cihazın performansını ve kullanıcının cihazdan memnuniyetini olumsuz yönde etkileyecektir. Genelde bu kişilerede kulak arkası cihaz kullanılmaktadır. Kişinin bulunduğu sosyal çevre sosyal konumu; öğrenci, emekli, çalışan (ofis, sınıf, restoran, hastane, postane, mağaza, şantiye, şirket idaresi, banka vs) gibi değişik meslek guruplarının, çalıştığı yerlerdeki gürültü seviyesi ve ayırt edebilme durumu, beklentileri ve ihtiyaçları farklılık göstermektedir.

Örneğin emekli olan, gürültülü ortamlarda çok fazla zaman geçirmeyen bir kişi için alacağı işitme cihazında ihtiyacı olmayan özellklerin bulunması kişin daha iyi duyup anlamasını sağlamayacaktır.

Ancak gürültü seviyesi yüksek yada kalabalık çalışma gurubunda bulunan bir kişi için cihazın farklı, gelişmiş özelliklerinin bulunması kişiye dinleme konforu ve anlama rahatlığı sağlayabilmektedir.

Sonuç olarak her işitme kayıplı kişi uzman uygulayıcı tarafından değerlendirilmeli ve o kişinin ihtiyaçları doğrultuşunda kişiye özel bir değerlendirme ve uygulama yapılması daha doğru olacaktır.

Twitter


Facebook